Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kumorkiewicz, Agnieszka; Szneler, Edward; Wybraniec, Sławomir

Conjugation of oxidized betanidin and gomphrenin pigments from Basella alba L. fruits with glutathione

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Agricultural and Food Chemistry
Numeracja Vol. 66, Iss. 48
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 12815-12826
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 12825-12826
Bibliografia (liczba pozycji) 31
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1520-5118
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1021/acs.jafc.8b04941
Opis bibliograficzny
Conjugation of oxidized betanidin and gomphrenin pigments from Basella alba L. fruits with glutathione / Agnieszka Kumorkiewicz, Edward Szneler, Sławomir Wybraniec // Journal of Agricultural and Food ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe glutathione conjugates, trapping agent, betalains, betanidin, gomphrenin, Basella alba, Malabar spinach, mass spectrometry
Abstrakt
Formation of glutathionic conjugates with quinonoid forms generated through oxidation of betanidin and gomphrenin obtained from fruits of Basella alba L. was studied by high-performance liquid chromatography ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW A
Punktacja czasopisma 45
Impact Factor 3.571
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/