Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hodor, Katarzyna; Fekete, Albert

The sacred in the landscape of the city

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Sacrum w krajobrazie miasta
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 1
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 15-22
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 22
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Architecture and Urban Planning
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.002.10042
Opis bibliograficzny
The sacred in the landscape of the city = Sacrum w krajobrazie miasta / Katarzyna Hodor, Albert Fekete // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 116, Iss. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sacrum, landscape of the city, landscape sacrum, identity of the place

sacrum, krajobraz miasta, sacrum krajobrazu, tożsamość miejsca
Abstrakt
In current times of progressing desacralisation, a retrospective view of the transformations that take place in building this phenomenon from the landscape perspective of the city appears essential. The ... więcej

W obecnych czasach narastającej desakralizacji istotna wydaje się retrospekcja przemian zachodzących przy budowaniu tego zjawiska w ujęciu krajobrazowym miasta. Głównym celem będzie identyfikacja ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/