Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyliszczak, Bożena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Głąb, Magdalena

Novel hydrogels modified with xanthan gum – synthesis and characterization

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Innowacyjne materiały hydrożelowe modyfikowane gumą ksantanową – synteza i charakterystyka
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 1
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 79-91
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 89-91
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Chemistry
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.006.10046
Opis bibliograficzny
Novel hydrogels modified with xanthan gum – synthesis and characterization = Innowacyjne materiały hydrożelowe modyfikowane gumą ksantanową – synteza i charakterystyka / Bożena Tyliszczak, Sonia ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe hydrogels, xanthan gum, acrylic acid, chitosan, surface morphology of hydrogels

hydrożele, guma ksantanowa, kwas akrylowy, chitozan, morfologia powierzchni hydrożeli
Abstrakt
Due to their interesting features, hydrogels are attracting growing interest in the polymer materials market. Therefore, many studies are currently conducted to characterize these materials and to modify ... więcej

Hydrożele z uwagi na swoje interesujące właściwości należą do grupy związków cieszącej się dużym zainteresowaniem na rynku materiałów polimerowych. Dlatego też prowadzone są badania mające ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/