Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radek, Norbert; Kurp, Piotr; Pietraszek, Jacek

Laser forming of steel tubes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Kształtowanie laserowe rur stalowych
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 1
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 223-229
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 228-229
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Mechanics
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.015.10055
Opis bibliograficzny
Laser forming of steel tubes = Kształtowanie laserowe rur stalowych / Norbert Radek, Piotr Kurp, Jacek Pietraszek // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne [Dokument elektroniczny]. – 2019, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe laser forming, tube, carbon steel

kształtowanie laserowe, rura, stal węglowa
Abstrakt
The paper presents a study on microstructure and microhardness changes obtained in the spun carbon steel tube after shaping by a laser beam. The surface of a pipe was machined circumferentially using a ... więcej

W pracy przedstawiono badania zmian mikrostruktury i mikrotwardości warstwy wierzchniej wyoblonej i przewężonej rury ze stali węglowej po laserowym kształtowaniu. Powierzchnia rury była skanowana ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/