Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kadłuczka, Andrzej

Syndrom czasu w architekturze

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Architektura, urbanistyka, nauka
Redaktor źródła Gzell, Sławomir
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydaw. Naukowe PWN
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe PWN
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 237-253
Bibliografia (na str.) 252-253
ISBN 978-83-01-20336-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny Syndrom czasu w architekturze / Andrzej Kadłuczka // W: Architektura, urbanistyka, nauka / pod red. Sławomira Gzella. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2019. – S. 237-253. – Bibliogr. s. 252-253. – ISBN 978-83-01-20336-8

tematyka
Słowa kluczowe architektura, urbanistyka, syndrom czasu, teoria ochrony zabytków

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/