Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gwozdz-Lason, Monika

Principles for the application of vibration intensity scale for the prediction and assessment of impact of actions of exploitation mine on buildings and people

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Data wydania 2019
Język angielski
Numeracja Vol. 221
Typ nośnika online
Liczba stron 13
Zakres stron [1-13]
Oznaczenia ref./art. 012022
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-13
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1755-1315
Nazwa konferencji World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018)
Miejsce konferencji Prague, Czech Republic
Data konferencji 3-7.09.2018
DOI 10.1088/1755-1315/221/1/012022
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Principles for the application of vibration intensity scale for the prediction and assessment of impact of actions of exploitation mine on buildings and people / Monika Gwozdz-Lason // IOP Conference Series: ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
[451000] Mechanika górotworu
[450000] Górnictwo
Słowa kluczowe vibration intensity scale, modern and traditional building structures, the type and form of damage caused by the dynamic interactions, tremor impact on buildings and structures located in areas of mining activities
Abstrakt
Discussed are results of evaluating selected scales for assessing the impact of seismic tremors on the subsoil in mining operations areas with engineering structures. Investigations were carried out to ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/