Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jakubowski, Kasper

Włączanie mieszkańców w działania na rzecz zieleni

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście
Redaktor źródła Bergier, Tomasz; Kronenberg, Jakub
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Fundacja Sendzimira
Wydawnictwo według MEiN Fundacja Sendzimira
Data wydania 2018
Język polski
Seria/Czasopismo Zrównoważony Rozwój – Zastosowania
Numer w serii 6
ISSN serii 2084-0594
Typ nośnika online
Zakres stron 57-67
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 67
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol.
ISBN 978-83-62168-09-5 (wersja online)
978-83-62168-08-8 (wersja drukowana)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Włączanie mieszkańców w działania na rzecz zieleni / Kasper Jakubowski // W: Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Tomasz Bergier, Jakub Kronenberg. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe partycypacja społeczna, kapitał społeczny, planowanie przestrzenne, edukacja ekologiczna, wolontariat przyrodniczy, współpraca z mieszkańcami miasta, współpraca z grupami nieformalnymi
Abstrakt
Mieszkańcy miast są coraz bardziej świadomi korzyści, jakie zieleń im oferuje, i gotowi aktywnie angażować się w jej ochronę i utrzymanie. Tam, gdzie mieszkańcy od lat uczestniczą w ochronie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.8

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach - projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/