Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Flaga, Andrzej

Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część II – Zagadnienia nieustalone o charakterze okresowym, quasi-okresowym lub turbulentnym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Ratios of forces and forces moments as dynamic similarity criteria of various phenomena occurring in wind engineering, snow engineering and fluid dynamics. Part I – Unsteady problems of periodic, quasi-periodic and turbulent character
Seria/Czasopismo Budownictwo i Architektura
Numeracja Vol. 17 (4)
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 141-154
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 154
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1899-0665
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24358/Bud-Arch_18_174_12
Opis bibliograficzny
Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część II – Zagadnienia ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe kryteria podobieństwa dynamicznego, inżynieria wiatrowa, inżynieria śniegowa, dynamika płynów, zagadnienia ustalone

dynamic similarity criteria, wind engineering, snow engineering, fluid dynamics, steady problems
Abstrakt
Praca dotyczy kryteriów podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów wyprowadzonych ze stosunków sił i momentów sił ... więcej

The work concerns dynamic similarity criteria of various phenomena occurring in wind engineering, snow engineering and fl uid dynamics derived from ratios of forces and forces moments affecting these phenomena. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6
Liczba arkuszy 1.2
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/