Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Flaga, Andrzej; Flaga, Łukasz; Krajewski, Piotr; Pistol, Aleksander

Badania modeli aeroelastycznych przewodów linii wysokiego napięcia dla różnych przypadków ich ośnieżenia i oblodzenia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Wind tunnel tests of aeroelastic models of overhead transmission lines under different snow and ice covers
Seria/Czasopismo Budownictwo i Architektura
Numeracja Vol. 17 (4)
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 155-169
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 168-169
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1899-0665
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24358/Bud-Arch_18_174_13
Opis bibliograficzny
Badania modeli aeroelastycznych przewodów linii wysokiego napięcia dla różnych przypadków ich ośnieżenia i oblodzenia / Andrzej Flaga, Łukasz Flaga, Piotr Krajewski, Aleksander Pistol // Budownictwo ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe inżynieria wiatrowa, badania modelowe, model aeroelastyczny, linie wysokiego napięcia, oblodzenie, pokrywa śnieżna

wind engineering, model tests, aerodynamic model, transmission lines, icing, snow cover
Abstrakt
W pierwszej części pracy wyprowadzono kryteria podobieństwa dla badań modeli aeroelastycznych odwzorowujących przewody linii wysokiego napięcia. Kryteria te uwzględniają drgania przewodów przy ... więcej

In the first part of this paper, similarity criteria were elaborated for investigations of aeroelastic sectional models of high voltage line wires. These criteria consider wire vibrations caused by aeroelastic ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 6
Liczba arkuszy 1.2
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/