Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Boroń, Paweł; Dulińska, Joanna

Assessing the dynamic response of a steel pipeline to a strong vertical mining tremor using the multiple support response spectrum method

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Ocena odpowiedzi dynamicznej naziemnego gazociągu na pionowy wstrząs górniczy z wykorzystaniem metody wielopodporowego spektrum odpowiedzi
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 2
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 97-107
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 106-107
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Civil Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.024.10160
Opis bibliograficzny
Assessing the dynamic response of a steel pipeline to a strong vertical mining tremor using the multiple support response spectrum method = Ocena odpowiedzi dynamicznej naziemnego gazociągu na pionowy ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [450000] Górnictwo
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe non-uniform excitations, multiple support response spectrum

nierównomierne wymuszenie, wielopodporowe spectrum odpowiedzi
Abstrakt
This paper presents an analysis of the dynamic response of an overground steel pipeline during a strong mining shock. The analysis was conducted using various calculation methods- a time history (THA), ... więcej

W artykule przedstawiona została analiza odpowiedzi dynamicznej gazociągu na rzeczywisty wstrząs górniczy. W obliczeniach zastosowano metodę całkowania równań ruchu (THA), spektrum odpowiedzi (RSA) ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/