Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22637)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zdeb, Tomasz

Effect of vacuum mixing and curing conditions on mechanical properties and porosity of reactive powder concretes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Construction and Building Materials
Numeracja Vol. 209
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 326-339
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 338-339
Bibliografia (liczba pozycji) 53
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0950-0618
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.conbuildmat.2019.03.116
Opis bibliograficzny
Effect of vacuum mixing and curing conditions on mechanical properties and porosity of reactive powder concretes / Tomasz Zdeb // Construction and Building Materials [Dokument elektroniczny]. – 2019, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe reactive powder concrete, vacuum mixing, heat treatment, porosity, mechanical properties, high volume steel fibre reinforced concrete
Abstrakt
The paper contains quantitative characteristics of changes in the porosity and mechanical properties of RPCs caused by applying different pressures during concrete mixing, i.e. atmospheric pressure and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.419
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/