Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Winskowski, Piotr

Wernakularyzm w architekturze współczesnej: lokalna oczywistość, egzotyczna nisza, wszechobecny aspekt

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce
Redaktor źródła Kal, Elżbieta
Współtwórca źródła Akademia Pomorska w Słupsku [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Słupsk
Wydawca Wydaw. Naukowe Akademi Pomorskiej w Słupsku
Wydawnictwo według MEiN Akademia Pomorska w Słupsku
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 163-184
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 311-337
ISBN 978-83-7467-296-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wernakularyzm w architekturze współczesnej: lokalna oczywistość, egzotyczna nisza, wszechobecny aspekt / Piotr Winskowski // W: Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura wernakularna, architektura nowoczesna, budynek-prostopadłościan, globalizacja, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Peter Zumthor, 2pm, Philippe Rahm, Jean-Gilles Décosterd

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1.65
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/