Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47502)
    Książki (7497)
    Artykuły i czasopisma (21774)
    Materiały konferencyjne (22595)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaczoł, Andrzej

Ochrona miast historycznych a planowanie przestrzenne

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 18
Data wydania 2005
Język polski
Zakres stron 95-97
ISSN 0860-2395
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny Ochrona miast historycznych a planowanie przestrzenne / Andrzej Gaczoł // Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. – 2005, Nr 18, s. 95-97. – Bibliogr. w przypisach. – ISSN 0860-2395

tematyka
Słowa kluczowe miasta historyczne, zasady ochrony miast historycznych w Polsce i w Europie, dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r.

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/