Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Derkowski, Wit; Walczak, Rafał

Innowacje w stropach betonowych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie : budownictwo ogólne : XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 5-8 marca 2019 roku. T. 2, Wykłady
Redaktor źródła Drobiec, Łukasz
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej
Wydawnictwo według MEiN Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 555-594
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 592-594
ISBN 978-83-953343-1-3 (T. 2)
978-83-953343-4-4 (całość)
Nazwa konferencji XXXIV WPPK : Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 2019
Miejsce konferencji Szczyrk
Data konferencji 5-8.03.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Innowacje w stropach betonowych / Wit Derkowski, Rafał Walczak // W: Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie : budownictwo ogólne : XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe stropy betonowe, innowacje, prefabrykacja

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Liczba arkuszy 4
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/