Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaczoł, Andrzej

Związki Krakowa i Łucka na przestrzeni wieków XIX i XX (przyczynek do dziejów służby ochrony zabytków w Polsce w okresie międzywojennym)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Connections between Krakow and Lutsk during the 19th and 20th century (a contribution to the history of monument protection service in Poland during the interwar period)
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 25
Data wydania 2009
Język polski
Zakres stron 122-136
Oznaczenie ilustracji fot.
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Związki Krakowa i Łucka na przestrzeni wieków XIX i XX (przyczynek do dziejów służby ochrony zabytków w Polsce w okresie międzywojennym) = Connections between Krakow and Lutsk during the 19th and ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Wołyń, Łuck, historia Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, wojewódzki konserwator zabytków, Józef Edward Dutkiewicz, Julian Jerzy Nieć, Tadeusz Sulimirski, Wołyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze, archeologia, Jan Józef Fitzke

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/