Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Noga, Marcin

A three-way catalyst system for a five-stroke engine

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Trójfunkcyjny reaktor katalityczny dla silnika z dodatkowym rozprężaniem gazów wylotowych
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 3
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 149-183
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 181-183
Bibliografia (liczba pozycji) 49
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Mechanics
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.039.10213
Opis bibliograficzny
A three-way catalyst system for a five-stroke engine = Trójfunkcyjny reaktor katalityczny dla silnika z dodatkowym rozprężaniem gazów wylotowych / Marcin Noga // Technical Transactions = Czasopismo ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
[371900] Przemysł maszynowy
[371920] Maszyny i urządzenia energetyczne
[372300] Przemysł środków transportu
[372321] Samochody
Słowa kluczowe five-stroke engine, spark ignition, three-way catalyst, exhaust gas aftertreatment, conversion efficiency

silnik z dodatkowym rozprężaniem gazów wylotowych, zapłon iskrowy, trójfunkcyjny reaktor katalityczny, układy oczyszczania spalin, sprawność konwersji
Abstrakt
This paper presents the results of research on the development of an exhaust gas aftertreatment system for a turbocharged five-stroke engine. This engine was designed and constructed at Cracow University ... więcej

W artykule przedstawiono efekty badań nad opracowaniem układu oczyszczania spalin dla turbodoładowanego silnika pięciosuwowego, który został zaprojektowany i wykonany na Politechnice Krakowskiej. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/