Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gierbienis, Marcin

Sustainable and creative temporary architecture – the activities of the Assemble collective

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Zrównoważona i kreatywna architektura tymczasowa – działalność kolektywu Assemble
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 3
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 5-18
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 17-18
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Architecture and Urban Planning
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.028.10214
Opis bibliograficzny
Sustainable and creative temporary architecture – the activities of the Assemble collective = Zrównoważona i kreatywna architektura tymczasowa – działalność kolektywu Assemble / Marcin Gierbienis ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Assemble, temporary architecture, mobile architecture, theater, sustainable development

Assemble, architektura tymczasowa, architektura mobilna, teatr, zrównoważony rozwój
Abstrakt
Temporary architecture is not a new phenomenon in architecture, but over the years, both the objects arising as part of this idea as well as the attitude of the designer, the investor and the recipient ... więcej

Architektura tymczasowa nie jest zjawiskiem nowym w architekurze, ale na przestrzeni ewoluowały zarówno powstające w ramach tej idei obiekty, jak i stosunek do nich. Tak projektanta, inwestora, jak ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Liczba arkuszy 0.75
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/