Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chudyba, Krzysztof; Matysek, Piotr

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie : budownictwo ogólne : XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 5-8 marca 2019 roku. T. 2, Wykłady
Redaktor źródła Drobiec, Łukasz
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej
Wydawnictwo według MEiN Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 203-250
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 249-250
ISBN 978-83-953343-1-3 (T. 2)
978-83-953343-4-4 (całość)
Nazwa konferencji XXXIV WPPK : Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 2019
Miejsce konferencji Szczyrk
Data konferencji 5-8.03.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / Krzysztof Chudyba, Piotr Matysek // W: Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie : budownictwo ogólne : XXXIV Ogólnopolskie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bezpieczeństwo pożarowe, konstrukcje murowe

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/