Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cebulska, Marta

Okresy bez opadów i ze słabymi opadami w polskich Karpatach (1984-2013)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Periods without precipitation and with low precipitation in the Polish Carpathians in the years of 1984-2013
Seria/Czasopismo Polish Journal of Agronomy
Numeracja Z. 34
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 52-61
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 60-61
Oznaczenie streszczenia Abstr., Summ.
ISSN 2081-2787
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.26114/pja.iung.355.2018.34.06
Opis bibliograficzny
Okresy bez opadów i ze słabymi opadami w polskich Karpatach (1984-2013) / Marta Cebulska // Polish Journal of Agronomy [Dokument elektroniczny]. – 2018, Z. 34, s. 52-61 : rys., tab., wykr. – Tryb ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe okres bezopadowy, sekwencje dni bez opadów, ciąg dni bez opadów, polskie Karpaty

precipitation-free period, sequences of days without any precipitation, time series of days without precipitation, Polish Carpathians
Abstrakt
W pracy zbadano ciągi dni bez opadów oraz ze słabymi opadami atmosferycznymi z uwzględnieniem ich uwarunkowań cyrkulacyjnych. Dokonano również oceny częstości okresów posuchy atmosferycznej, ... więcej

This paper describes the sequences of days without any precipitation as well as those with small precipitation considering their circulation determinants. The frequency of the dry spells identified with ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 10
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/