Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sroczyńska, Jolanta

The social value of space around the theatre in the latest Polish built projects

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Społeczna wartość publicznych przestrzeni wokółteatralnych w najnowszych realizacjach polskich
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 3
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 29-40
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 39-40
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Architecture and Urban Planning
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.034.10208
Opis bibliograficzny
The social value of space around the theatre in the latest Polish built projects = Społeczna wartość publicznych przestrzeni wokółteatralnych w najnowszych realizacjach polskich / Jolanta Sroczyńska ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[132500] Sztuka widowisk scenicznych
[052400] Socjologia miasta i procesów urbanizacyjnych. Ekologia społeczna
[640000] Architektura
[130000] Nauka o sztuce. Sztuka
[050000] Socjologia
Słowa kluczowe wartości społeczne, przestrzeń publiczna, Teatr Szekspirowski, NOSPR, Teatr Nowy

NOSPR, Teatr Nowy, social values, public spaces, Shakespearean Theatre
Abstrakt
Values generated by art and culture usually almost automatically generate social values that appear around the source of the said art, and thus around theatre buildings or concert halls as well. They help ... więcej

Wartości generowane przez sztukę i kulturę tworzą zazwyczaj niemal automatycznie wartości społeczne, powstające wokół źródła tej sztuki, a więc i budynków teatralnych lub koncertowych. Pomagają ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/