Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sienko, Rafal; Bednarski, Lukasz; Kanty, Piotr; Howiacki, Tomasz

Application of distributed optical fibre sensor for strain and temperature monitoring within continuous flight auger columns

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Data wydania 2019
Język angielski
Numeracja Vol. 221
Typ nośnika online
Liczba stron 11
Zakres stron [1-11]
Oznaczenia ref./art. 012006
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 9-11
Bibliografia (liczba pozycji) 34
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1755-1315
Nazwa konferencji World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018)
Miejsce konferencji Prague, Czech Republic
Data konferencji 3-7.09.2018
DOI 10.1088/1755-1315/221/1/012006
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Application of distributed optical fibre sensor for strain and temperature monitoring within continuous flight auger columns / Rafal Sienko, Lukasz Bednarski, Piotr Kanty, Tomasz Howiacki // IOP Conference ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Distributed Optical Fibre Sensor, strain, temperature, monitoring, CFA columns
Abstrakt
Distributed optical fibre technology provides new possibilities in structural health monitoring in comparison with traditional spot measurements, because it allows to measure selected physical quantities ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/