Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wójcik-Popek, Agnieszka; Jaworska, Agata; Kołodziej-Marek, Łucja

Walory widokowe rozwijającego się miasta w polskim systemie planowania przestrzennego. Przykład Rzeszowa

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Scenic values of developing city in Polish spatial planning system. Example of Rzeszów
Seria/Czasopismo Topiarius : studia krajobrazowe
Numeracja Nr 7
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 91-102
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 100-101
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2449-9595
Uwagi Równolegle tekst. pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.15584/topiarius.2018.7.6
Opis bibliograficzny
Walory widokowe rozwijającego się miasta w polskim systemie planowania przestrzennego. Przykład Rzeszowa = Scenic values of developing city in Polish spatial planning system. Example of Rzeszów / Agnieszka ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ochrona krajobrazu, rozwój miasta, planowanie przestrzenne

landscape protection, city development, spatial planning
Abstrakt
Obowiązujący w Polsce system planowania przestrzennego w sposób niedostateczny uwzględnia ochronę walorów widokowych. Postępująca, gwałtowna urbanizacja zagraża istniejącym punktom i płaszczyznom ... więcej

The binding spatial planning system in Poland includes the protection of scenic values in an insufficient way. The progressive, rapid urbanization threatens the existing points and planes of passive exposure, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/