Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46588)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21069)
    Materiały konferencyjne (22972)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Winskowski, Piotr

Trwanie plamy i migotanie linii. Przestrzeń i czas w grafikach Arthura C. Danto

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The presence of the stain and the glittering of the line. Space and time in graphics by Arthur C. Danto
Seria/Czasopismo Estetyka i Krytyka = The Polish Journal of Aesthetics
Numeracja Nr 42 (3)
Data wydania 2016
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 193-218
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 217-218
Bibliografia (liczba pozycji) 37
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2353-723X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Trwanie plamy i migotanie linii. Przestrzeń i czas w grafikach Arthura C. Danto / Piotr Winskowski // Estetyka i Krytyka = The Polish Journal of Aesthetics [Dokument elektroniczny]. – 2016, Nr 42 (3), ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe grafika, drzeworyt, linia, plama, odbitka, ukiyo-e, Arthur C. Danto

graphic, woodcut, graphic line, graphic stain, print, ukiyo-e, Arthur C. Danto
Abstrakt
Drzeworyty autorstwa Arthura C. Danto pozostają w cieniu jego działalności jako filozo-fa, estetyka i krytyka sztuki. Artykuł przedstawia kilka aspektów formalnych, począw-szy od analizy linii graficznych ... więcej

The woodcuts of Arthur C. Danto remain overshadowed by his work as a philosopher, aesthetician and art critic. The present article addresses several formal aspects of these woodcuts, beginning with an ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 12

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/