Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Taler, Dawid; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Sacharczuk, Jacek; Kaczmarski, Karol; Taler, Jan

Mathematical modeling of heat storage unit for air heating of the building

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Renewable Energy
Numeracja Vol. 141
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 988-1004
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 1004
Bibliografia (liczba pozycji) 22
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0960-1481
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.renene.2019.04.056
Opis bibliograficzny
Mathematical modeling of heat storage unit for air heating of the building / Dawid Taler, Piotr Dzierwa, Marcin Trojan, Jacek Sacharczuk, Karol Kaczmarski, Jan Taler // Renewable Energy [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe building heating, thermal energy storage, transient heat transfer model, comparison of numerical and experimental results
Abstrakt
In this paper, the thermal performance of the heat storage unit made of repeatable modules was carried out. The heat accumulator that is used in solar installations may be a separate unit, or it may be ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 6.274
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/