Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał; Malczewska, Joanna

Sokołów Małopolski – prolegomena do badań nad historią powstania miasta oraz jego dziedzictwem kulturowym

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Sokołów Małopolski – prolegomenon to the research on the town history and cultural heritage
Tytuł źródła Miasteczko galicyjskie : tożsamość i możliwości rozwoju na przykładzie Błażowej, Czudca, Głogowa Małopolskiego i Sokołowa Małopolskiego
Redaktor źródła Mazur, Rafał
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 103-112
Oznaczenie ilustracji il.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. s. 165-166, Summ. s. 171-172
ISBN 978-83-7934-299-0
Uwagi Bibliogr. do wszystkich rozdz. s. 155-162
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Sokołów Małopolski – prolegomena do badań nad historią powstania miasta oraz jego dziedzictwem kulturowym / Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa, Joanna Malczewska // W: Miasteczko galicyjskie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Sokołów Małopolski, dziedzictwo kulturowe Sokołowa Małopolskiego, układ urbanistyczny, zabytki architektury

Sokołów Małopolski, cultural heritage of Sokołów Małopolski, urban layout, monuments of architecture
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest wstępem do badań nad historią powstania Sokołowa Małopolskiego oraz nad jego dziedzictwem kulturowym zarówno w zakresie zabytków urbanistyki jak i architektury. Miasto Sokołów ... więcej

This article is an introduction to the research on the history of Sokołow Małopolski and its cultural heritage including both monuments of urban design and architecture. The town of Sokołów Małopolski ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.9
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/