Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gwóźdź, M.

Interpolation formulas for coefficients reducing the strength of steel and aluminum alloys in increasing temperatures

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Formuły interpolacyjne współczynników redukcyjnych wytrzymałości stali i stopów aluminium w podwyższonej temperaturze
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 63, Iss. 2
Data wydania 2017
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 39-54
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 51
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1515/ace-2017-0015
Opis bibliograficzny
Interpolation formulas for coefficients reducing the strength of steel and aluminum alloys in increasing temperatures / M. Gwóźdź // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2017, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe steel, aluminum, fire, heating temperature, alloy strength, thermal reduction, mechanical properties

stal, aluminium, pożar, temperatura nagrzania, wytrzymałość stopu, właściwości mechaniczne, zmniejszenie wytrzymałości
Abstrakt
Heating of steel or structural aluminum alloys at a speed of 2 to 50 K/min – characterizing the fire conditions - leads to a reduction in mechanical properties of the analyzed alloys. The limit of proportionality ... więcej

W obliczeniach statycznych konstrukcji metalowych oddziaływania temperatury uwzględnia się w dwóch sytuacjach projektowych. W pierwszej, zwykle trwałej lub przejściowej sytuacji obliczeniowej, temperatura ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 15
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/