Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika

Issues with protecting medieval urban layouts from selected example towns in Lesser Poland

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Problematyka ochrony średniowiecznych układów urbanistycznych na przykładzie wybranych miast z terenu województwa małopolskiego
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 4
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 37-44
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 43-44
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Architecture and Urban Planning
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.042.10354
Opis bibliograficzny
Issues with protecting medieval urban layouts from selected example towns in Lesser Poland = Problematyka ochrony średniowiecznych układów urbanistycznych na przykładzie wybranych miast z terenu województwa ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe medieval urban layouts, historic towns in Lesser Poland, protection of historic towns

średniowieczne układy urbanistyczne, zabytkowe miasta małopolski, ochrona miasta zabytkowego
Abstrakt
Nowadays the protection of historic urban layouts poses one of the greatest challenges in the field of cultural heritage protection. Even if this protection functions properly in large historic cities, ... więcej

Obecnie jednym z największych wyzwań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jest ochrona układów urbanistycznych. O ile ochrona ta funkcjonuje prawidłowo na terenie dużych miast, o tyle na terenie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/