Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mitkowska, Anna

Lanckorona's Market Square in the context of the landscape

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Rynek lanckoroński w kontekście krajobrazowym
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 4
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 45-70
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 59-61
Bibliografia (liczba pozycji) 35
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Architecture and Urban Planning
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.043.10355
Opis bibliograficzny
Lanckorona's Market Square in the context of the landscape = Rynek lanckoroński w kontekście krajobrazowym / Anna Mitkowska // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe sacrum, landscape of the city, landscape sacrum, identity of the place

sacrum, krajobraz miasta, sacrum krajobrazu, tożsamość miejsca
Abstrakt
2005 saw the completion of a project featuring the restoration of the surface of the Market Square in Lanckorona (the powiat of Wadowice, Lesser Poland Voivodship), funded by European Union funds. The ... więcej

W 2005 roku z dotacji unijnych zrealizowany został projekt rewaloryzacji płyty rynku w Lanckoronie (pow. Wadowice, woj. małopolskie). W projekcie tym zespolono współczesne potrzeby mieszkańców i ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/