Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47546)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21801)
    Materiały konferencyjne (22597)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Janus, Łukasz; Bogdał, Dariusz; Matysek, Dalibor; Čablik, Vladimir

Microwave-assisted synthesis and characterization of antibacterial O-crosslinked chitosan hydrogels doped with TiO2 nanoparticles for skin regeneration

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Numeracja Vol. 68, Iss. 15
Data wydania 2019
Data udostępnienia on-line 2018-10-10
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 881-890
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 890
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1563-535X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/00914037.2018.1517351
Opis bibliograficzny
Microwave-assisted synthesis and characterization of antibacterial O-crosslinked chitosan hydrogels doped with TiO2 nanoparticles for skin regeneration / Julia Radwan-Pragłowska, Marek Piątkowski, Łukasz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe antibacterial materials, biocompatible polymers, biodegradable materials, cell culture, chitosan
Abstrakt
Tissue engineering provides alternative solutions to traditional transplantation. In this study a novel strategy of chitosan scaffolds obtainment based on selective O-crosslinking using Aspartic acid and ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki





© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/