Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piątkowski, Marek; Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Bogdał, Dariusz; Matysek, Dalibor; Cablik, Vladimir

Microwave-assisted synthesis and characterization of chitosan aerogels doped with Au-NPs for skin regeneration

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymer Testing
Numeracja Vol. 73
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 366-376
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 375-376
Bibliografia (liczba pozycji) 39
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0142-9418
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.polymertesting.2018.11.024
Opis bibliograficzny
Microwave-assisted synthesis and characterization of chitosan aerogels doped with Au-NPs for skin regeneration / Marek Piątkowski, Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Dariusz Bogdał, Dalibor Matysek, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nanocomposites, scaffolds, advanced biomaterials, Au nanoparticles
Abstrakt
Tissue engineering provides solutions for patients awaiting for transplantation. Tissue engineering solutions help doctors to deliver tissue equivalent to damaged tissue. Such treatment method requires ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.275
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/