Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chwalik, Gabriela; Kozień, Marek Stanisław; Hajzman, Michal

Multibody model simulation of a person moving a wheelchair

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła DYMAMESI 2019: The International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions, Cracow, March 5-6, 2019 : proceedings
Redaktor źródła Kozień, Marek S.; Zolotarev, Igor; Pesek, Ludek
Współtwórca źródła Institute of Thermomechanics of the CAS, v.v.i. et al. [org.]
Miejsce wydania Prague
Wydawca Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i.
Wydawnictwo według MEiN Akademie věd České republiky
Data wydania 2019
Język angielski
Zakres stron 15-18
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 17-18
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-80-87012-70-3
Nazwa konferencji International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions (DYMAMESI 2019)
Miejsce konferencji Cracow
Data konferencji 5-6.03.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Multibody model simulation of a person moving a wheelchair / Gabriela Chwalik, Marek Stanisław Kozień, Michal Hajzman // W: DYMAMESI 2019: The International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe multibody system, wheelchair, vibration

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.3
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP "Effective transformation and storage of the energy", AV21 No 3
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/