Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drozd, W.

Cluster analysis in research of accident rate in construction sector

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analiza skupień w badaniu wypadkowości w sektorze budowlanym
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 64, Iss. 3
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 159-172
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 170
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 2300-3103
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ace-2018-0036
Opis bibliograficzny
Cluster analysis in research of accident rate in construction sector / W. Drozd // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 64, Iss. 3, s. 159-172 : schem., tab., wykr. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe construction site, cluster analysis, work safety

plac budowy, bezpieczeństwo pracy, wypadek przy pracy, analiza skupień
Abstrakt
The construction site and its elements create circumstances that are conducive to the formation of risks to work safety during the execution of works. Analysis indicates the critical importance of these ... więcej

Wypadki przy pracy, jako zdarzenia na terenie budowy, są zjawiskami losowymi, trudnymi lub niemożliwymi do przewidzenia. Dlatego ich badanie i wskazanie związków, między charakteryzującymi je cechami, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 15
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/