Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Shevchuk, Victor; Zyra, Joanna

Higher education effects on regional growth in Poland: panel data estimates

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archives of Data Science. Series A
Numeracja Vol. 4, No. 1
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) [31]
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2363-9881
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5445/KSP/1000085951/02
Opis bibliograficzny
Higher education effects on regional growth in Poland: panel data estimates / Victor Shevchuk, Joanna Zyra // Archives of Data Science, Series A [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 4, No. 1, 14 s. ... więcej

tematyka
Abstrakt
In this paper, we have estimated determinants of real regional percapita growth, with the focus on higher education effects, using a balanced paneldata set consisting of 16 Polish voivodships for the period ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 1
Dyscyplina ekonomia i finanse
ekonomia i finanse
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytory KITopen  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/