Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stręk, Anna M.

Methodology for experimental investigations of metal foams and their mechanical properties

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Metodologia badań eksperymentalnych pian metalicznych i ich własności mechanicznych
Seria/Czasopismo Mechanics and Control
Numeracja Vol. 31, No. 2
Data wydania 2012
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 90-96
Oznaczenie ilustracji schem.
Bibliografia (na str.) 96
Bibliografia (liczba pozycji) [19]
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz. pol
ISSN 2300-7079
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Methodology for experimental investigations of metal foams and their mechanical properties / Anna M. Stręk // Mechanics and Control [Dokument elektroniczny]. – 2012, Vol. 31, No. 2, s. 90-96 : schem. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metal foams, tensile tests of foams, compression tests of foams, multiaxial tests of foams, shear tests of foams

pianki metaliczne, próba rozciągania dla pianek, próba ściskania dla pianek, próba wieloosiowa dla pianek, test ścinania dla pianek
Abstrakt
This paper presents a comprehensive, systematic approach on experimental investigations of structure and me-chanical properties of metal foams. Based on a thorough state of the art study, the existing ... więcej

Przedstawiono kompleksowe, systematyczne podejście do badań doświadczalnych struktury i właściwości mechanicznych pian metalowych. Na podstawie dogłębnej analizy stanu rzeczy rozwiązania istniejące ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/