Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stręk, Anna M.

Methods of production of metallic foams

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Współczesne metody wytwarzania pian metalicznych
Seria/Czasopismo Przegląd Mechaniczny
Numeracja R. 71, Nr 12
Data wydania 2012
Język polski
Zakres stron 36-39
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 39
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0033-2259
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny Methods of production of metallic foams = Współczesne metody wytwarzania pian metalicznych / Anna M. Stręk // Przegląd Mechaniczny. – 2012, R. 71, Nr 12, s. 36-39 : rys., tab. – Bibliogr. 14 poz., Abstr., Streszcz. – ISSN 0033-2259

tematyka
Słowa kluczowe metallic foams, production of metallic foams, liquid phase metallurgy

piany metaliczne, produkcja pian metalicznych, metody ciek∏o-fazowe
Abstrakt
This paper discusses manufacturing methods of metal foams. The introduction briefly presents a division of porous metallic materials and an overall classification of methods for their production, with ... więcej

W artykule zaprezentowano współcześnie stosowane metody wytwarzania pian metalicznych. Przedstawiono podział porowatych materiałów metalicznych i ogólną klasyfikację metod ich produkcji, ze szczególnym ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/