Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47639)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21853)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Figurska-Dudek, Joanna; Malczewska, Joanna

Dziedzictwo architektoniczne (ratusz oraz pałac) miasta Dukla na Podkarpaciu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Architectonic heritage (town hall and palace) in the town of Dukla in the Podkarpacie Region
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 57
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 30-37
Oznaczenie ilustracji fot., plany
Bibliografia (na str.) 36
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK57DUKLA
Opis bibliograficzny
Dziedzictwo architektoniczne (ratusz oraz pałac) miasta Dukla na Podkarpaciu = Architectonic heritage (town hall and palace) in the town of Dukla in the Podkarpacie Region / Dominika Kuśnierz-Krupa, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Dukla, dziedzictwo kulturowe, ochrona, rewaloryzacja, zabytkowa architektura

Dukla, cultural heritage, protection, restoration, historic architecture
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy dziedzictwa kulturowego średniowiecznego miasta Dukla, położonego na Podkarpaciu. Opisano w nim dwa szczególnie cenne obiekty, które znajdują się na terenie ośrodka: ... więcej

This article addresses the cultural heritage of the medieval town of Dukla, located in the Podkarpacie Region. It describes two particularly valuable buildings located in the town: the town hall and the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/