Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46634)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21080)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Porzuczek, Jan

Assessment of the spatial distribution of moisture content in granular material using Electrical Impedance Tomography

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Sensors
Data wydania 2019
Język angielski
Numeracja Vol. 19, Iss. 12, Spec. Iss.
Numer specjalny tak
Typ nośnika online
Liczba stron 15
Zakres stron [1-15]
Oznaczenia ref./art. 2807
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-15
Bibliografia (liczba pozycji) 34
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1424-8220
Uwagi Special Issue Selected Papers from the 9th World Congress on Industrial Process Tomography, [Bath, 2-6.09.2018]
Nazwa konferencji 9th World Congress on Industrial Process Tomography (WC-IPT-9)
Miejsce konferencji Bath
Data konferencji 2-6.09.2018
DOI 10.3390/s19122807
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Assessment of the spatial distribution of moisture content in granular material using Electrical Impedance Tomography / Jan Porzuczek // Sensors [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 19, Iss. 12, Spec. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe drying process, Electrical Impedance Tomography (EIT), impedance spectroscopy, chokeberry, EIDORS
Abstrakt
This paper presents a method for the online determination of the spatial distribution of the moisture content in granular material. It might be essential for the monitoring and optimal control of, for ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.275
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/