Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46976)
    Książki (7679)
    Artykuły i czasopisma (21289)
    Materiały konferencyjne (22857)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Mateusz

Wybrane przykłady transformacji zespołów poprzemysłowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Selected examples of the transformation of post-industrial complexes
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 57
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 142-157
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 155-156
Bibliografia (liczba pozycji) 48
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0860-2395
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK57TRANSFORMATION
Opis bibliograficzny
Wybrane przykłady transformacji zespołów poprzemysłowych = Selected examples of the transformation of post-industrial complexes / Mateusz Gyurkovich // Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rewitalizacja, dziedzictwo przemysłowe, architektura XIX i XX wieku, współczesne kreacje, kontekst historyczny, zrównoważony rozwój, miasto europejskie

revitalisation, industrial heritage, nineteenth and twentieth-century architecture, contemporary works, historical context, sustainable development, European city
Abstrakt
Miasta nieustannie się zmieniają. Rozwijają się, upadają, by potem znów się podźwignąć i prosperować na nowo. W ciągu poprzednich dwóch stuleci ten rozwój był w dużej mierze uzależniony ... więcej

Cities change constantly. They develop, they fall, only to lift themselves up again and prosper anew. Over the course of the past two centuries this development has largely been dependent on industry. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/