Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czekaj, Izabela; Sobuś, Natalia

Cluster model DFT study of lactic acid dehydration over Fe and Sn-BEA zeolite

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Current Chemistry Letters
Numeracja Vol. 8, Iss. 4
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 187-198
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 195-198
Bibliografia (liczba pozycji) 51
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1927-730X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5267/j.ccl.2019.005.002
Opis bibliograficzny
Cluster model DFT study of lactic acid dehydration over Fe and Sn-BEA zeolite / Izabela Czekaj, Natalia Sobuś // Current Chemistry Letters [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 8, Iss. 4, s. 187-198 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Lactic acid, Acrylic acid, Beta zeolite, DFT, Dehydration, Biomass
Abstrakt
This paper is interested in mechanism of lactic acid (LA) adsorption and dehydration into acrylic acid (AA) over tin and iron beta zeolite (Sn- and Fe-BEA) catalysts. The electronic structure of clusters ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/