Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sala, Rafał; Bielaczyc, Piotr; Brzeżański, Marek

Concept of vaporized urea dosing in selective catalytic reduction

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Selective catalytic reduction of NOx : [printed edition of the special issue published in Catalysts]
Redaktor źródła Kröcher, Oliver
Miejsce wydania Basel Switzerland
Wydawca MDPI
Wydawnictwo według MEiN MDPI
Data wydania 2018
Język angielski
Seria/Czasopismo Catalysts
ISSN serii 2073-4344
Typ nośnika online
Zakres stron 5-14
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) 25
ISBN ISBN 978-3-03897-364-5 (Pbk)
ISBN 978-3-03897-365-2 (PDF)
DOI 10.3390/books978-3-03897-365-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Concept of vaporized urea dosing in selective catalytic reduction / Rafal Sala, Piotr Bielaczyc, Marek Brzezanski // W: Selective catalytic reduction of NOx : [printed edition of the special issue published ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371920] Maszyny i urządzenia energetyczne
[371900] Przemysł maszynowy
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe toxic components of exhaust gases, combustion engines, selective catalytic reduction
Abstrakt
This work tried to identify the influence of dosing vaporized urea solution in a selective catalytic reduction (SCR) system. In the SCR method, optimising the urea evaporation and mixing properties can ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN A
Punktacja czasopisma 30
Liczba arkuszy 0.76
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/