Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Strojna-Krzystanek, Anna

Maria Huelle – pierwsza studentka na Politechnice Lwowskiej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Maria Huelle, the first women at the Lviv Polytechnic
Seria/Czasopismo Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
Numeracja T. 20
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 189-193
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 193
Bibliografia (liczba pozycji) [7]
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 2450-6796
Charakter pracy publikacja popularno-naukowa
Publikacja recenzowana tak
DOI 10.18778/2080-8313.20.10
Opis bibliograficzny
Maria Huelle – pierwsza studentka na Politechnice Lwowskiej / Anna Strojna-Krzystanek // Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku [Dokument elektroniczny]. – 2018, T. 20, s. 189-193 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Politechnika Lwowska, okres międzywojenny, historia edukacji, kobiety na uniwersytetach technicznych, kobiety na Politechnice Lwowskiej

Lviv Polytechnic, interwar period, history of education, women at technical universities, women at Lviv Polytechnic
Abstrakt
W polskiej literaturze przedmiotu dotyczącej historii oświaty niewiele jest źródeł, na podstawie których w pełni możemy odtworzyć okoliczności, w jakich kobiety zaczęły studiować na uczelniach ... więcej

In Polish literature on the history of education, there are just few sources on the basis of which we can fully recreate the circumstances in which women started studying at technical universities. Sources ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/