Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bednarz, Martyna; Schneider-Skalska, Grażyna

Common places – analysis of spatial structures conducive to their functioning

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Miejsca wspólne – analiza struktury przestrzennej sprzyjającej ich funkcjonowaniu
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 6
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 5-15
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 15
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Architecture and Urban Planning
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737xct.19.057.10610
Opis bibliograficzny
Common places – analysis of spatial structures conducive to their functioning = Miejsca wspólne – analiza struktury przestrzennej sprzyjającej ich funkcjonowaniu / Martyna Bednarz, Grażyna Schneider-Skalska ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe spatial structure, public space, common places

struktura przestrzenna, przestrzeń publiczna, miejsca wspólne
Abstrakt
The safety and comfort of the housing environment concerns both its functional, spatial and social structure. Current tendencies in the design of housing areas typically do not take the latter factor into ... więcej

Bezpieczeństwo i komfort środowiska mieszkaniowego dotyczy zarówno jego struktury funkcjonalnej, przestrzennej, jak i społecznej. Obecnie tendencje w projektowaniu obszarów mieszkaniowych zazwyczaj ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/