Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kumorkiewicz, Agnieszka; Szmyr, Natalia; Popenda, Łukasz; Pietrzkowski, Zbigniew; Wybraniec, Sławomir

Alternative mechanisms of betacyanin oxidation by complexation and radical generation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Agricultural and Food Chemistry
Numeracja Vol. 67, Iss. 26
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7455-7465
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 7464-7465
Bibliografia (liczba pozycji) 31
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1520-5118
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1021/acs.jafc.9b01168
Opis bibliograficzny
Alternative mechanisms of betacyanin oxidation by complexation and radical generation / Agnieszka Kumorkiewicz, Natalia Szmyr, Łukasz Popenda, Zbigniew Pietrzkowski, Sławomir Wybraniec // Journal of ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe betanin, neobetanin, dehydrogenated betacyanins, betalains, betalain-rich extract, Caryophyllales, hypochlorous acid, arthritis
Abstrakt
The use of natural pigments such as betalains in food and health-related products is often limited by said pigments’ relative oxidative stabilities in the products or physiological matrices. Determination ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.192
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/