Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Śladowski, G.; Radziszewska-Zielina, E.; Kania, E.

Analysis of self-organising networks of communication between the participants of a housing complex construction project

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analiza samoorganizujących się sieci komunikacji pomiędzy uczestnikami budowy osiedla mieszkaniowego
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 65, Iss. 1
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 181-195
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 191-192
Bibliografia (liczba pozycji) 26
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 2300-3103
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ace-2019-0013
Opis bibliograficzny
Analysis of self-organising networks of communication between the participants of a housing complex construction project / G. Śladowski, E. Radziszewska-Zielina, E. Kania // Archives of Civil Engineering ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe social network analysis (SNA), construction management, construction works

analiza sieci społecznych (SNA), zarządzanie w budownictwie, roboty budowlane
Abstrakt
The article highlights the fact that numerous key decisions in temporary construction organisations are made as a result of informal, non-contractual relationships between organisation members that are ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/