Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika

Original historical spatial development research methodology on the example of the town of Skawina in Lesser Poland

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Landscape Architecture and Art
Numeracja Vol. 14, No 14
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 18-23
Oznaczenie ilustracji fot., mapy
Bibliografia (na str.) 23
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr., Kopsavilk.
ISSN 2255-8640
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.22616/j.landarchart.2019.14.02
Opis bibliograficzny
Original historical spatial development research methodology on the example of the town of Skawina in Lesser Poland / Dominika Kuśnierz-Krupa // Landscape Architecture and Art [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe methodology, historic town, history of spatial development, protection, restoration
Abstrakt
The aim of this article is to present an original methodology that was prepared for the research concerning the history of spatial development of historic towns and their conservation protection. The methodology, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/