Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chrobak, Aleksandra; Cieślik, Magdalena; Jaśko, Klaudia; Kuras, Ilona; Łagan, Sylwia

Oznaczenie stanów energetycznych powierzchni zgłębnika żołądkowego po wybranych procesach starzenia materiału

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Wariant tytułu Determination of energetic states of nasalgastric tube surface of after selected material aging processes
Seria/Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania 2019
Język polski
Numeracja Nr 17
Typ nośnika online
Zakres stron 19-25
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 24-25
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1898-763X
Nazwa konferencji Majówka Młodych Biomechaników 2019 : XVI Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Miejsce konferencji Wisła
Data konferencji 18.05.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Oznaczenie stanów energetycznych powierzchni zgłębnika żołądkowego po wybranych procesach starzenia materiału / Aleksandra Chrobak, Magdalena Cieślik, Klaudia Jaśko, Ilona Kuras, Sylwia Łagan ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe starzenie materiału, sonda żołądkowa, hydrofilowość, hydrofobowość
Abstrakt
Celem pracy była ocena wpływu procesu starzenia zgłębnika żołądkowego na właściwości powierzchni określona w oparciu o pomiary kątów zwilżania. Oznaczono poziom chłonności materiału pod ... więcej

The aim of this work was to assess the influence of the stomach tube aging process on surface properties determined based on measurements of contact angles. The level of absorbency of the material under ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/