Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21865)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Anielak, A. M.; Schmidt, R.

Adsorption of As(III) on natural clinoptilolite modified with manganese

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polish Journal of Environmental Studies
Numeracja Vol. 16, No. 2A, Part II
Data wydania 2007
Język angielski
Zakres stron 239-244
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 243-244
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1230-1485
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny Adsorption of As(III) on natural clinoptilolite modified with manganese / A. M. Anielak, R. Schmidt // Polish Journal of Environmental Studies. – 2007, Vol. 16, No. 2A, Part II, s. 239-244 : tab., wykr. – Bibliogr. 8 poz., Abstr. – ISSN 1230-1485

tematyka
Słowa kluczowe adsorption, removal of As(III), modified clinoptilolite

adsorpcja, usuwanie As(III), modyfikowany klinoptylolit
Abstrakt The paper is referring to adsorption of As ions in water solution on zeolite-H and zeolite-Mn, from the point of view of applying the method of purifying industral waste with increased As concentration densation.

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/