Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46643)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21083)
    Materiały konferencyjne (22931)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kurańska, Maria; Beneš, Hynek; Prociak, Aleksander; Trhlíková, Olga; Walterová, Zuzana; Stochlińska, Wioletta

Investigation of epoxidation of used cooking oils with homogeneous and heterogeneous catalysts

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 236
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-9]
Liczba stron 9
Oznaczenia ref./art. 117615
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 8-9
Bibliografia (liczba pozycji) [29]
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0959-6526
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2019.117615
Opis bibliograficzny
Investigation of epoxidation of used cooking oils with homogeneous and heterogeneous catalysts / Maria Kurańska, Hynek Beneš, Aleksander Prociak, Olga Trhlíková, Zuzana Walterová, Wioletta Stochlińska ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe circular economy, municipal waste, epoxidation, polymers
Abstrakt
A sustainable solvent-free process of the utilization of waste cooking oils has been developed using different types of catalysts. The process offers a tool to create a cleaner technology for the production ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 7.246
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/