Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46643)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21083)
    Materiały konferencyjne (22931)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kurańska, Maria; Benes, Hynek; Polaczek, Krzysztof; Trhlikova, Olga; Walterova, Zuzana; Prociak, Aleksander

Effect of homogeneous catalysts on ring opening reactions of epoxidized cooking oils

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 230
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 162-169
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 169
Bibliografia (liczba pozycji) [21]
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0959-6526
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2019.05.096
Opis bibliograficzny
Effect of homogeneous catalysts on ring opening reactions of epoxidized cooking oils / Maria Kurańska, Hynek Benes, Krzysztof Polaczek, Olga Trhlikova, Zuzana Walterova, Aleksander Prociak // Journal ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cooking oil, bio-polyols, polyurethane, waste, epoxidation
Abstrakt
This paper shows two ways of efficiency improvement of bio-polyol synthesis to generate more environmental and economic benefits. The application of waste oil in the synthesis of plastic components allows ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 7.246
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/