Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dąbrowska, Olga; Ciurej, Henryk

Sensitivity analysis of the dynamic response of a frame. Part II: Harmonic and seismic excitations

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analiza wrażliwości odpowiedzi dynamicznej ramy. Część II: Wymuszenie harmoniczne oraz sejsmiczne
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 6
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 135-147
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 147
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Civil Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.066.10619
Opis bibliograficzny
Sensitivity analysis of the dynamic response of a frame. Part II: Harmonic and seismic excitations = Analiza wrażliwości odpowiedzi dynamicznej ramy. Część II: Wymuszenie harmoniczne oraz sejsmiczne ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sensitivity analysis, direct differentiation method, explicit differentiation

analiza wrażliwości, bezpośrednia analiza wrażliwości, pochodne równania ruchu
Abstrakt
This paper is a continuation of the first part [7] where basic relations and derivatives related to the sensitivity analysis of the standard 3D beam element have been derived. This part presents the sensitivity ... więcej

Niniejszy tekst jest kontynuacją części pierwszej [7], w której wyprowadzono podstawowe relacje i pochodne związane z analizą wrażliwości standardowego elementu belkowego 3D. W niniejszym artykule ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/